+30 210 9734853 info@demenegas.gr

Πολιτική Ποιότητας

Η εταιρία «ΑΦΟΙ ΔΕΜΕΝΕΓΑ Ο.Ε.» ανταποκρινόμενη στις απαιτήσεις της σύγχρονης επιχειρηματικής πραγματικότητας και στοχεύοντας στη βελτίωση της οργανωτικής της δομής και της εσωτερικής της επικοινωνίας, μέσω αναβάθμισης των λειτουργιών, αποτελεσματικής αντιμετώπισης έκτακτων καταστάσεων και προβλημάτων, επιδιώκοντας τη συνεχή βελτίωση και ικανοποίηση όλων των ενδιαφερόμενων μερών, αποφάσισε να σχεδιάσει και να εγκαταστήσει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας (ΕΣΔΠ) σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Προτύπων ISO 9001:2015, και του Κανονισμού Δομικών Προϊόντων 305/2011.

Το ΣΔΠ της Εταιρείας καλύπτει:

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΠΟΡΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ»

Σχεδιάστηκε σύμφωνα με τις ανάγκες της Επιχείρησης, τις απαιτήσεις των ενδιαφερομένων μερών και τις νομοθετικές – κανονιστικές απαιτήσεις της ισχύουσας Ελληνικής και Κοινοτικής νομοθεσίας και ειδικότερα του Κανονισμού Δομικών Προϊόντων 305/2011.

Οι βασικοί της στόχοι είναι:

• Εστίαση στον πελάτη
• Ικανοποίηση των απαιτήσεων όλων των περί την επιχείρηση ενδιαφερόμενων μερών
• Διαρκής βελτίωση
• Ενεργητική συμμετοχή της Διοίκησης και του Προσωπικού, στην εφαρμογή του ΣΔΠ
• Έμφαση στη συλλογική προσπάθεια
• Ενθάρρυνση θετικών πρωτοβουλιών και προτάσεων για βελτίωση
• Εφαρμογή διαδικασιών οι οποίες στηρίζονται σε ποιοτικούς και ποσοτικούς στόχους, οι οποίοι ανασκοπούνται και, αν απαιτείται, αναθεωρούνται.

Ειδικότερα η Πολιτική Ποιότητας διέπεται από την εφαρμογή των Προτύπων ISO 9001:2015 και του Κανονισμού Δομικών Προϊόντων 305/2011, σε πνεύμα ενοποιημένης δομής, για την κατανόησή της από τη Διοίκηση και το προσωπικό, που καλείται να την εφαρμόσει, όπως επίσης και για τα ενδιαφερόμενα μέρη, τα οποία προσδοκούν την ικανοποίηση των απαιτήσεών τους, μέσω αυτής.

Με τον τρόπο αυτό:

• Αναγνωρίζονται και κατανοούνται καλύτερα οι παράγοντες του εξωτερικού και εσωτερικού επιχειρησιακού περιβάλλοντος της εταιρίας, που επηρεάζουν τη λειτουργία, τις ποιοτικές και περιβαλλοντικές της επιδόσεις της.
• Εξασφαλίζονται Σταθερές σχέσεις εμπιστοσύνης με τους Πελάτες μας με σκοπό την ικανοποίηση των προσδοκιών τους
• Ικανοποιούνται όλες οι νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις που άπτονται των δραστηριοτήτων της εταιρείας
• Επιτυγχάνεται η Συνεχής βελτίωση του Ενιαίου Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας μέσω της μέτρησης και επίτευξης ποιοτικών και ποσοτικών δεικτών απόδοσης
• Γίνεται συνεχής προσπάθεια για την ενσωμάτωση των αρχών Ποιότητας στην καθημερινή δραστηριότητα των εργαζομένων και των συνεργατών μας
• Λαμβάνεται εκπαίδευση και συνεχής ενημέρωση των εργαζομένων σε θέματα Ποιότητας
• Γίνεται η παροχή των απαραίτητων πόρων προκειμένου να επιτυγχάνεται η προδιαγεγραμμένη Ποιότητα στις παρεχόμενες υπηρεσίες.

Η ανωτέρω Πολιτική ΣΔΠ αποτελεί δέσμευση για την επιχείρηση, γνωστοποιείται σε όλους τους εργαζόμενους και τα ενδιαφερόμενα μέρη και αναρτάται σε εμφανείς θέσεις στα γραφεία και στο χώρο παραγωγής της εταιρίας.

Καλέστε μας